Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ կազմակերպությունների ստեղծման, գրանցման, վերակազմակերպման, լուծարման, սնանկության հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ կորպորատիվ կառավարման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ կորպորատիվ պատասխանատվության հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում
⦁ բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում: