Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ

Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ

Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունների ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ Քաղաքացու կյանքի կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Հիմնարար իրավունքների խախտման և անարդարացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ նյութկան վնասի հատուցման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Խոշտանգումներից տուժած անձանց փոխհատուցման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում:

    Հարակից ծառայություններ

    LEAVE A REPLY

    Your email address will not be published. Required fields are marked *