Ժառանգական իրավունք

Ժառանգական իրավունք

Ժառանգական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ
ծառայությունները.

⦁ Ժառանգության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ
իրավական խորհրդատվության տրամադրում,
⦁ Կտակի կազմման, վերացման, փոփոխման և լրացման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Ժառանգության ընդունման, ժառանգությունից հրաժարվելու, ժառանգությունը բաժանելու հետ կապված հարցերի
վերաբերյալ իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Ժառանգության հետ կապված հարցերով իրավական
ներկայացուցչության իրականացում նոտարիատում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում,
⦁ ժառանգության հետ կապված իրավական վեճերով դատական ներկայացուցչության իրականացում:

    Հարակից ծառայություններ

    LEAVE A REPLY

    Your email address will not be published. Required fields are marked *