Պայմանագրային իրավունք

Պայմանագրային իրավունք

Պայմանագրային իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ Պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում, վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում,
⦁ Պայմանագրերի նոտարական վավերացման և պայմանագրերից ծագող իրավունքների պետական գրանցման օժանդակում,
⦁ Պայմանագրերի կատարմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
⦁ Պայմանագրերի կատարման ընթացքում առաջացած վեճերի լուծմանն ուղղված բանակցությունների վարում,
⦁ Պայմանագրային հարաբերություններից բխող վեճերով ներկայացուցչություն դատարանում և արտադատական մարմիններում:

    Հարակից ծառայություններ

    LEAVE A REPLY

    Your email address will not be published. Required fields are marked *