ՀՀ վարչական դատարանը թիվ ՎԴ/8356/05/19 վարչական գործով 2020 թվականի սեպտեմբերի 16-ին կայացրած վճռով բավարարել է մեր ընկերության վստահորդի անունից ներկայացված հայցը և անվավեր ճանաչել  ՀՀ ՊԵԿ Փոքր հարկ վճարողների հարկային տեսչություն-վարչության 07․06․2019թ․ թիվ  4112266 ակտը, ՀՀ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների բողոքարկման հանձնաժողովի 02․08․2019թ․ թիվ 50/8 որոշումը։