Ընտանեկան իրավունք

Ընտանեկան իրավունք

Ընտանեկան իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ Ամուսնական պայմանագրերի կազմում և դրանց նոտարական վավերացման օժանդակում,
⦁ Ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ հարցերով ներկայացուցչության իրականացում քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում,
⦁ Ամուսնալուծության, ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչության իրականացում,
⦁ Հայրության դատական կարգով որոշման, հայրության ճանաչման փաստի դատական հաստատման, հայրության վիճարկման վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչության իրականացում,
⦁ Ծնողական իրավունքներից զրկելու, ծնողական իրավունքների վերականգնման, ծնողական իրավունքների սահմանափակման և ծնողական իրավունքների սահմանափակման վերացման վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչության իրականացում,
⦁ Երեխայի որդեգրման և որդեգրման վերացման վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչության իրականացում,
⦁ Ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ համաձայնության կազմում և նոտարական վավերացման օժանդակում,
⦁ ալիմենտի բռնագանձման վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչության իրականացում,
⦁ երեխայի բնակության վայրը որոշելու և երեխայի հետ տեսակցության կարգ սահմանելու վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչության իրականացում:

    Հարակից ծառայություններ

    LEAVE A REPLY

    Your email address will not be published. Required fields are marked *